Cisd2 plays an essential role in corneal epithelial regeneration

Added 73 days ago (06.11.2021)
Authors: Chi-Chin Sun; Shao-Yun Lee; Cheng-Heng Kao; Li-Hsien Chen; Zhao-Qing Shen; Chia-Hui Lai; Tsai-Yu Tzeng; Jong-Hwei Su Pang; Wen-Tai Chiu; Ting-Fen Tsai
Journal: EBioMedicine
Read article