The Efficacy of Acupuncture on Tic Disorders in Children: A Retrospective and Propensity Score-Matched Study

Added 195 days ago (04.11.2021)
Authors: Hai-Zhen You; Yi-Fang Zhou; Ping-Bo Yu; Jing Xie; Jia Chen; Ji-Jun Li; Guang-Hai Wang; Ke-Xing Sun
Read article