Myotonia Congenita: Clinical Characteristic and Mutation Spectrum of CLCN1 in Chinese Patients

Added 205 days ago (01.11.2021)
Authors: Chaoping Hu; Yiyun Shi; Lei Zhao; Shuizhen Zhou; Xihua Li
Read article