Surgical safe zones for OLIF of L1‐5: A cadaveric study

Added 37 days ago (27.10.2021)
Authors: Donghai Deng, Xuqiang Liao, Ruihui Wu, Yunfei Zhou, Xingqiu Huang, Chenglong Shi, Benchao Shi, Shaoxiong Min
Read article