In planta haploid induction by genome editing of DMP in the model legume Medicago truncatula

Added 90 days ago (27.10.2021)
Authors: Na Wang, Xiuzhi Xia, Teng Jiang, Lulu Li, Pengcheng Zhang, Lifang Niu, Hongmei Cheng, Kejian Wang, Hao Lin
Read article