Clevudine attenuates bleomycin-induced early pulmonary fibrosis via regulating M2 macrophage polarization

Added 41 days ago (27.10.2021)
Authors: Shuangling Li; Shaoyan Gao; Qiuyan Jiang; Qing Liang; Jiaoyan Luan; Ruiqin Zhang; Fangxia Zhang; Hao Ruan; Xiaohe Li; Xiaoping Li; Honggang Zhou; Cheng Yang
Read article