Gastrointestinal stromal tumors (GISTs) arising in uncommon locations: clinicopathologic features and risk assessment of esophageal, colonic, and appendiceal GISTs

Added 42 days ago (26.10.2021)
Authors: Shaomin Hu; Lindsay Alpert; Justin M. M. Cates; Raul S. Gonzalez; Rondell Graham; John R. Goldblum; Ahmed Bakhshwin; Sindhu Shetty; Hanlin L. Wang; Trang Lollie; Changqing Ma; Ayesha Siddique; Dipti M. Karamchandani; Fengming Chen; Rhonda K. Yantiss; Erika Hissong; Deyali Chatterjee; Shefali Chopra; Wei Chen; Jennifer Vazzano; Wei-Lien Wang; Di Ai; Jingmei Lin; Lan Zheng; Jessica L. Davis; Brian Brinkerhoff; Amanda Breitbarth; Michelle Yang; Sepideh Madahian; Nicole Panarelli; Kevin Kuan; Jonathan Pomper; Teri Longacre; Shyam Raghavan; Joseph Misdraji; Min Cui; Zhaohai Yang; Deepika Savant; Noam Harpaz; Xiuxu Chen; Murray Resnick; Elizabeth Yiru Wu; David Klimstra; Jinru Shia; Monika Vyas; Sanjay Kakar; Won-Tak Choi; Marie E. Robert; Hongjie Li; Michael Lee; Ian Clark; Yongchao Li; Wenqing Cao; Qing Chang; Mary P. Bronner; Zachary Dong; Wei Zhang; Darya Buehler; Paul E. Swanson; Jose G. Mantilla; Andrew M. Bellizzi; Michael Feely; Harry S. Cooper; Rajeswari Nagarathinam; Rish Pai; Suntrea Hammer; Mojgan Hosseini; JingJing Hu; Maria Westerhoff; Jerome Cheng; Diana Agostini-Vulaj; Gregory Lauwers; Masoumeh Ghayouri; Maryam K. Pezhouh; Jianying Zeng; Rong Xia; Feng Yin; Tao Zhang; Zu-hua Gao; Nadine Demko; Hannah H. Chen; Sanhong Yu; John Hart
Read article