Nutrients, Vol. 13, Pages 3793: The Role of 20-HETE, COX, Thromboxane Receptors, and Blood Plasma Antioxidant Status in Vascular Relaxation of Copper-Nanoparticle-Fed WKY Rats

Added 204 days ago (26.10.2021)
Authors: Michał Majewski; Jerzy Juśkiewicz; Magdalena Krajewska-Włodarczyk; Leszek Gromadziński; Katarzyna Socha; Ewelina Cholewińska; Katarzyna Ognik
Journal: Nutrients
Read article