Genome sequencing of the NIES Cyanobacteria collection with a focus on the heterocyst-forming clade

Added 35 days ago (25.10.2021)
Authors: Yuu Hirose; Yoshiyuki Ohtsubo; Naomi Misawa; Chinatsu Yonekawa; Nobuyoshi Nagao; Yohei Shimura; Takatomo Fujisawa; Yu Kanesaki; Hiroshi Katoh; Mitsunori Katayama; Haruyo Yamaguchi; Hirofumi Yoshikawa; Masahiko Ikeuchi; Toshihiko Eki; Yasukazu Nakamura; Masanobu Kawachi
Journal: DNA Research
Read article