ALDH2/SIRT1 Contributes to Type 1 and Type 2 Diabetes-Induced Retinopathy through Depressing Oxidative Stress

Added 46 days ago (23.10.2021)
Authors: Mengshan He, Pan Long, Tao Chen, Kaifeng Li, Dongyu Wei, Yufei Zhang, Wenjun Wang, Yonghe Hu, Yi Ding, and Aidong Wen
Read article