Levodopa Challenge Test Predicts STN-DBS Outcomes in Various Parkinson’s Disease Motor Subtypes: A More Accurate Judgment

Added 48 days ago (21.10.2021)
Authors: Zijian Zheng, Zixiao Yin, Bohan Zhang, Houyou Fan, Dan Liu, Yuancheng Zhou, Jian Duan, Dongwei Zhou, Xi Wu, and Guohui Lu
Read article