Oridonin Alters Hepatic Urea Cycle via Gut Microbiota and Protects against Acetaminophen-Induced Liver Injury

Added 45 days ago (21.10.2021)
Authors: Mu-keng Hong, Hai-hua Liu, Gui-hong Chen, Jun-qing Zhu, Song-yuan Zheng, Di Zhao, Jianxing Diao, Hui Jia, Ding-ding Zhang, Shi-xian Chen, Lei Gao, and Juan Li
Read article