A plant reovirus hijacks the DNAJB12–Hsc70 chaperone complex to promote viral spread in its planthopper vector

Added 300 days ago (21.10.2021)
Authors: Qifu Liang, Jiajia Wan, Huan Liu, Manni Chen, Taoran Xue, Dongsheng Jia, Qian Chen, Hongyan Chen, Taiyun Wei
Read article