β-1,3-D-glucan and galactomannan as biomarkers for the detection of invasive <em>Geotrichum</em> and <em>Magnusiomyces</em> infections: a retrospective evaluation

Added 40 days ago (21.10.2021)
Authors: Johannes Forster; Özlem Koc; Martin B Koeppel; Axel Hamprecht; Oliver Kurzai; Sebastian Suerbaum; Johannes Wagener; Karl Dichtl
Read article