<em>Coprinopsis cinerea</em> uses laccase Lcc9 as a defense strategy to eliminate oxidative stress during fungal-fungal interactions

Added 47 days ago (21.10.2021)
Authors: Juanjuan Liu; Can Peng; Qiqi Han; Mengyao Wang; Gang Zhou; Bin Ye; Yazhong Xiao; Zemin Fang; Ursula Kües
Read article