The Protective Role of E-64d in Hippocampal Excitotoxic Neuronal Injury Induced by Glutamate in HT22 Hippocampal Neuronal Cells

Added 39 days ago (20.10.2021)
Authors: RuiJin Xie, TianXiao Li, XinYu Qiao, HuiYa Mei, GuoQin Hu, LongFei Li, Chenyu Sun, Ce Cheng, Yin Cui, Ni Hong, and Yueying Liu
Read article