Degradation of 17β-estradiol by UV/persulfate in different water samples

Added 46 days ago (20.10.2021)
Authors: Yunjie Zhu; Yanan Shao; Min Wei; Kefu Yu; Yuanyuan Zhang; Jianping Huang; Xinyue Yin
Read article