Role of Nectin‑4 protein in cancer (Review)

Added 37 days ago (20.10.2021)
Authors: Yongheng Liu; Xiuxin Han; Lili Li; Yanting Zhang; Xiaoyu Huang; Guanghao Li; Chuncai Xu; Mengfan Yin; Peng Zhou; Fanqi Shi; Xiaozhi Liu; Yan Zhang; Guowen Wang
Read article