Radiomics nomogram analysis of T2-fBLADE-TSE in pulmonary nodules evaluation

Added 44 days ago (20.10.2021)
Authors: Yang Shuyi; Wang Yida; Shi Yuxin; Yang Guang; Yan Qinqin; Shen Jie; Wang Qingle; Zhang Haoling; Yang Shan; Shan Fei; Zhang Zhiyong
Read article