Somatostatin receptor imaging with [<sup>68</sup>Ga]Ga-DOTATATE positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) in patients with nasopharyngeal carcinoma

Added 49 days ago (19.10.2021)
Authors: Liang Zhao; Yizhen Pang; Yuhuan Wang; Jianhao Chen; Yanzhen Zhuang; Jingjing Zhang; Long Zhao; Long Sun; Hua Wu; Xiaoyuan Chen; Qin Lin; Haojun Chen
Read article