Anesthetic management in cesarean delivery of women with placenta previa: a retrospective cohort study

Added 41 days ago (19.10.2021)
Authors: Dazhi Fan, Jiaming Rao, Dongxin Lin, Huishan Zhang, Zixing Zhou, Gengdong Chen, Pengsheng Li, Wen Wang, Ting Chen, Fengying Chen, Yuping Ye, Xiaoling Guo and Zhengping Liu
Read article