Segmentation of Laser Marks of Diabetic Retinopathy in the Fundus Photographs Using Lightweight U-Net

Added 47 days ago (19.10.2021)
Authors: Yukang Jiang, Jianying Pan, Ming Yuan, Yanhe Shen, Jin Zhu, Yishen Wang, Yewei Li, Ke Zhang, Qingyun Yu, Huirui Xie, Huiting Li, Xueqin Wang, and Yan Luo
Read article