Calorie Restriction Protects against Contrast-Induced Nephropathy via SIRT1/GPX4 Activation

Added 39 days ago (19.10.2021)
Authors: Dandong Fang, Yongbin Wang, Ziyue Zhang, Donghai Yang, Daqian Gu, Bo He, Xiaoqun Zhang, Duofen He, HongYong Wang, Pedro A. Jose, Yu Han, and Chunyu Zeng
Read article