Exogenous and Endogenous Serine Deficiency Exacerbates Hepatic Lipid Accumulation

Added 46 days ago (19.10.2021)
Authors: Liuqin He, Yonghui Liu, Di Liu, Yanzhong Feng, Jie Yin, and Xihong Zhou
Read article