Netting Gut Disease: Neutrophil Extracellular Trap in Intestinal Pathology

Added 50 days ago (19.10.2021)
Authors: Kai Chen, Li-Hua Shao, Feng Wang, Xiao-Fei Shen, Xue-Feng Xia, Xing Kang, Peng Song, Meng Wang, Xiao-Feng Lu, Chao Wang, Qiong-Yuan Hu, Song Liu, and Wen-Xian Guan
Read article