Oral and gastric microbiome in relation to gastric intestinal metaplasia

Added 47 days ago (19.10.2021)
Authors: Fen Wu, Liying Yang, Yuhan Hao, Boyan Zhou, Jiyuan Hu, Yaohua Yang, Sukhleen Bedi, Navin Ganesh Sanichar, Charley Cheng, Guillermo Perez‐Perez, Wenche Tseng, Wenzhi Tseng, Mengkao Tseng, Fritz Francois, Abraham R. Khan, Yihong Li, Martin J. Blaser, Xiao‐ou Shu, Jirong Long, Huilin Li, Zhiheng Pei, Yu Chen
Read article