The development of behavioral sensitization induced by a single morphine exposure in adult zebrafish (Danio rerio)

Added 41 days ago (19.10.2021)
Authors: Yaqi Bian; Xiufen Wang; Jian-Hui Liang; Lin Li; Xue Wu; Benqin Tang; George Pak-Heng Leung; Simon Ming-Yuen Lee
Read article