Periodontitis Exacerbates Benign Prostatic Hyperplasia through Regulation of Oxidative Stress and Inflammation

Added 42 days ago (18.10.2021)
Authors: Cheng Fang, Lan Wu, Ming-Juan Zhao, Tong Deng, Jia-Min Gu, Xing-Pei Guo, Cheng Li, Weiguang Li, and Xian-Tao Zeng
Read article