Botanical Drug Puerarin Ameliorates Liposaccharide-Induced Depressive Behaviors in Mice via Inhibiting RagA/mTOR/p70S6K Pathways

Added 48 days ago (18.10.2021)
Authors: Jia Zhao, Yizhen Jia, Wei Zhao, Huixin Chen, Xiuying Zhang, Fung Yin Ngo, Dan Luo, Youqiang Song, Lixing Lao, and Jianhui Rong
Read article