Vibrio harveyi infections induce production of proinflammatory cytokines in murine peritoneal macrophages via activation of p38 MAPK and NF-κB pathways, but reversed by PI3K/AKT pathways

Added 49 days ago (18.10.2021)
Authors: Guili Yu; Hong Yu; Qiankun Yang; Jinxin Wang; Hui Fan; Gang Liu; Lei Wang; Babatunde Kazeem Bello; Panpan Zhao; Honggang Zhang; Jingquan Dong
Read article