Prodrug nanoparticles rationally integrating stroma modification and chemotherapy to treat metastatic pancreatic cancer

Added 42 days ago (18.10.2021)
Authors: Liying Wang; Zimo Liu; Quan Zhou; Sufang Gu; Xiangsheng Liu; Jianxiang Huang; Haiping Jiang; Huifang Wang; Liping Cao; Jihong Sun; Youqing Shen; Huan Meng; Xiangrui Liu
Journal: Biomaterials
Read article