Neonatal Metabolic Acidosis in the Neonatal Intensive Care Unit: What Are the Genetic Causes?

Added 46 days ago (18.10.2021)
Authors: Haiyan Ma; Zezhong Tang; Feifan Xiao; Long Li; Yangfang Li; Wenyan Tang; Liping Chen; Wenqing Kang; Yulan Lu; Xinran Dong; Guoqiang Cheng; Laishuan Wang; Wei Lu; Lin Yang; Qi Ni; Xiaomin Peng; Yao Wang; Yun Cao; Bingbing Wu; Wenhao Zhou; Deyi Zhuang; Guang Lin; Huijun Wang
Read article