IJMS, Vol. 22, Pages 11198: Rice SUT and SWEET Transporters

Added 42 days ago (18.10.2021)
Authors: Zhi Hu; Zhenjia Tang; Yanming Zhang; Liping Niu; Fang Yang; Dechun Zhang; Yibing Hu
Journal: Molecules
Read article