Environmental Assessment of SARS-CoV-2 for Internal Quality Management in a Clinical Laboratory

Added 46 days ago (17.10.2021)
Authors: Yingping Wu; Zhiqiang Zhu; Wei Xu; Wenzi Bi; Jianyong Wu; Jintao He; Lili Niu; Xiaoping Xia
Read article