Homozygous FUT1 Mutations Causing a Para-Bombay Phenotype: a Pedigree Investigation Report

Added 41 days ago (17.10.2021)
Authors: Yaozong He; Yanjun Lu; Houquan Zhou; Yuhua Lyu; Sijing Liu; Yunlong Gao; Yan Chao; Xinzhong Wu; Zheng Liang
Read article