A Case Report of Serological Rapid Diagnostic Test-Negative Plasmodium malariae Malaria Imported from West Africa

Added 50 days ago (17.10.2021)
Authors: Jinxing Xia; Liping Fan; Li Si; Qiong Lu; Yan Zhao; Min Zhang; Yuanhong Xu; Bo Wang
Read article