Artemether Attenuates Aβ25-35-Induced Cognitive Impairments by Downregulating Aβ, BACE1, mTOR and Tau Proteins

Added 50 days ago (17.10.2021)
Authors: Hong-Juan Li; Tian-Zuo Wang; Chun Hou; Hong-Yu Liu; Yin Zhang; Zhen-Zhen Xue; Qiu-Chen Cai; Dong-Mei Chen; Cheng-Wei Gao; Ji-Lin Yang; Li Cong; Yan Chen; Qian Yao; Qi-Shun Zhu; Chuanhai Cao
Read article