Materials, Vol. 14, Pages 6142: Production, Characterization and Application of Oxide Nanotubes on Ti–6Al–7Nb Alloy as a Potential Drug Carrier

Added 51 days ago (16.10.2021)
Authors: Bożena Łosiewicz; Agnieszka Stróż; Patrycja Osak; Joanna Maszybrocka; Anna Gerle; Karolina Dudek; Katarzyna Balin; DariuszŁukowiec; Maciej Gawlikowski; Sylwia Bogunia
Journal: Molecules
Read article