HO-1 Protects Remnant Liver against Dysfunction after Major Hepatectomy in Humans

Added 45 days ago (15.10.2021)
Authors: Ning He; Xiuni Sun; Zhenghui Hu; Feifan Wang; Yan Zhang; Xianwu Chen; Hongshen Wu; Xuejian Zhou; Shusen Zheng; Xiaodong Jin
Read article