Nox4 Promotes RANKL-Induced Autophagy and Osteoclastogenesis via Activating ROS/PERK/eIF-2α/ATF4 Pathway

Added 50 days ago (15.10.2021)
Authors: Jing Sun; Wugui Chen; Songtao Li; Sizhen Yang; Ying Zhang; Xu Hu; Hao Qiu; Jigong Wu; Shangcheng Xu; Tongwei Chu
Read article