hsa‑miR‑429 targets CBX8 to promote cell apoptosis in diffuse large B‑cell lymphoma

Added 48 days ago (15.10.2021)
Authors: Yan Liang; Zhuo-Jun Yu; Min Liu; Hui-Min Liu; Jiang-Zhao Zhang; Tao Xiong; Yuan-Yan Tang; Zhi-Ping Huang
Read article