Correction: Autophagy receptor CCDC50 modulates STING-mediated interferon response in viral infection and autoimmune disease

Added 48 days ago (15.10.2021)
Authors: Panpan Hou; Yuxin Lin; Zibo Li; Ruiqing Lu; Yicheng Wang; Tian Tian; Penghui Jia; Xi Zhang; Liu Cao; Zhongwei Zhou; Chunmei Li; Jieruo Gu; Deyin Guo
Read article