Changes in clinical patterns of Chinese patients with primary hyperparathyroidism in recent 12 years: a single-center experience

Added 42 days ago (15.10.2021)
Authors: Yuan Liu; Siyi Guo; Jinsong Wu; Rongai Wang; Jinbo Liu; Yan Liu; Bin Lv; Nan Liu; Ling Jiang; Xiaoli Zhang
Read article