Association Between Burst-Suppression Latency and Burst-Suppression Ratio Under Isoflurane or Adjuvant Drugs With Isoflurane Anesthesia in Mice

Added 49 days ago (14.10.2021)
Authors: Di Wang; Qingchen Guo; Di Liu; Xiang-Xi Kong; Zheng Xu; Yu Zhou; Yan Su; Feng Dai; Hai-Lei Ding; Jun-Li Cao
Read article