Materials for retrograde filling in root canal therapy

Added 54 days ago (14.10.2021)
Authors: Honglin Li; Zhiyong Guo; Chunjie Li; Xiangyu Ma; Yan Wang; Xuedong Zhou; Trevor M Johnson; Dingming Huang
Read article