Effects of experimental warming on vegetative and reproductive growth of Polygonum viviparaum in the Qinghai‐Tibet Plateau

Added 218 days ago (14.10.2021)
Authors: Chan Zhang, Xian‐Ting Li, Yu‐Meng An, Zhong‐Hua Zhang, Fei Ren, Hua‐Kun Zhou
Read article