Superior training efficacy of beginning movement load training for the baseball throwers

Added 55 days ago (13.10.2021)
Authors: Wen-Yi Chou, Jih-Yang Ko, Shu-Fang Chen, Chia-Feng Wu, Kuan-Ting Wu and Shun-Wun Jhan
Read article