Costimulation molecules differentially regulate the ERK-Zfp831 axis to shape T follicular helper cell differentiation

Added 52 days ago (12.10.2021)
Authors: Siyuan Wan, Lu Ni, Xiaohong Zhao, Xindong Liu, Wei Xu, Wei Jin, Xiaohu Wang, Chen Dong
Journal: Immunity
Read article