CircRNA_0084927 promotes colorectal cancer progression by regulating miRNA-20b-3p/glutathione S-transferase mu 5 axis

Added 305 days ago (11.10.2021)
Authors: Feng Liu; Xiao-Li Xiao; Yu-Jing Liu; Ruo-Hui Xu; Wen-Jun Zhou; Han-Chen Xu; Ai-Guang Zhao; Yang-Xian Xu; Yan-Qi Dang; Guang Ji
Read article