LINC01001 Promotes Progression of Crizotinib-Resistant NSCLC by Modulating IGF2BP2/MYC Axis

Added 58 days ago (11.10.2021)
Authors: Meiling Zhang; Qian Wang; Zihao Ke; Yijing Liu; Huijin Guo; Shencun Fang; Kaihua Lu
Read article